Trang nhất » Chuyên mục » CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Maria Nữ Vương (22-8)

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Maria Nữ Vương (22-8)

Lm. GiuseTrần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đinh Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XX TN

LM. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XX TN A

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XX TN A

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời

Bài Chia Sẻ Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIX TN A

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIX TN A

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XVIII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XVIII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVIII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVIII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XVIII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XVIII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XVIII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XVIII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS


Các tin khác

 1Chúa Nhật XX thường niên
Thánh lễ Tết Trung Thu 


1Thứ bảy tuần 19 thường niên

 
1Lễ Mừng Kính Đức Mẹ lên trời

 
1Chúa Nhật XIX thường niên

1Lễ Thánh Phêrô Giulianô Eymard
Tông đồ Thánh Thể


 
1Chúa Nhật XVIII thường niên

 
1Chúa Nhật XVII thường niên

 
1LỄ THÁNH GIO-KIM VÀ THÁNH AN-NA
song thân ĐỨC MARIA

 
1Chúa Nhật XVI thường niên
Bìa tập san tháng 8/2014


Audio Tâm Thư nghe và  tải xuống