Trang nhất » Chuyên mục » CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần III Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần III Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần III Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật III Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Mùa Vọng

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS


Các tin khác

 ----------------------------------------
VIDEO THÁNH LỄ

Chúa Nhật III Mùa Vọng


Chúa Nhật II Mùa Vọng


Chúa Nhật I Mùa Vọng


 
----------------------------------
Bìa tập san tháng 12/2014

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH


  

     

 

--------------------------------
Phim Hoạt Động Nhóm Bác Ái
"MÁI ẤM GIỮA ĐỜI"


1Quà Giáng Sinh đến vùng sâu
làng Sóc Hai Ba nhỏ (ngày 14.12.2014)1Quà Giáng Sinh đến nơi rừng Cao su
làng Sóc Hai Ba lớn (ngày 14.12.2014)1Quà Giáng Sinh đến GX.Phước An
GP.Phú Cường (ngày 14.12.2014)1Quà Giáng Sinh đến GX.Lộc Quang
GP.Phú Cường (ngày 14.12.2014)1Quà Giáng Sinh đến bản làng
Sóc Chằng Hai (ngày 14.12.2014)


1Quà Giáng Sinh đến bản làng Bù Tam
GP.Phú Cường (ngày 14.12.2014)


1Mùa Vọng
Chia sẻ tình người
(ngày 7.12.2014)


1Mùa Vọng Yêu Thương
trên Vùng Cao Nguyên

(ngày 6.12.2014)


1Chuyến bác ái đến Gx.Xuân Linh
Giáo Phận Xuân Lộc
(30.11.2014)


1Chuyến thăm thôn K*nai
dân tộc Churu
(29/11/2014)

1Dựng nhà chòi cho người nghèo


1Công tác bác ái ngày 16.11.2014