Trang nhất » Chuyên mục » CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIV Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIV Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm XIII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Trong tình hiệp thông với Giáo Hội Mừng Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô. Website muoichodoi.info Kính chúc Qúy Hồng Y, Qúy Đức cha, Qúy cha, tu sĩ, cộng đoàn và anh em trong nước cũng như hải ngoại nhận hai Thánh Tiên Khởi làm Quan Thầy. Nguyện xin hai Thánh luôn bầu cử cho Qúy vị được mạnh khỏe, bình an và đầy ơn khôn ngoan của Thiên Chúa - Đấng giầu Lòng Thương xót.

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia sẻ Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Bài Chia sẻ Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Trong tình hiệp thông Mừng Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (Gioan Baotixita). Website muoichodoi.info Kính chúc Qúy Hồng Y, Qúy Đức cha, Qúy cha, tu sĩ, cộng đoàn và anh em trong nước cũng như hải ngoại nhận Thánh Gioan Tẩy Giả làm Quan Thầy. Nguyện xin Thánh quan thầy luôn bầu cử cho Qúy vị được mạnh khỏe, bình an và đầy ơn khôn ngoan của Thiên Chúa - Đấng giầu Lòng Thương xót.

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XII Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XI Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XI Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XI Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XI Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS


Các tin khác