Trang nhất » Chuyên mục » CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần III Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần III Thường Niên

Lm. Giu se Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần III Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần III Thường Niên

Lm. Giu se Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Thường Niên

Lm. Giu se Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật III Thường niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật III Thường niên

Lm. Giu se Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thừ Bảy tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thừ Bảy tuần II Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Thường niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Thường niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II ThườngNiên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II ThườngNiên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần II ThườngNiên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần II ThườngNiên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II ThườngNiên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II ThườngNiên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I ThườngNiên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I ThườngNiên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I ThườngNiên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I ThườngNiên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I ThườngNiên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I ThườngNiên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Thường niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Thường niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS


Các tin khác

  
----------------------------------------
VIDEO THÁNH LỄ

 Chúa Nhật II thường niên


Chúa Nhật Chúa Hiển Linh


Lễ Mẹ Thiên Chúa (01 tháng 01)


Thánh lễ Tất Niên


Lễ Đêm Giáng Sinh


Chúa Nhật IV Mùa Vọng


Chúa Nhật III Mùa Vọng


Chúa Nhật II Mùa Vọng


Chúa Nhật I Mùa Vọng


 
----------------------------------
Bìa tập san tháng 02/2015

MỪNG XUÂN ẤT MÙI

 
 

     


Món Qùa Xuân Lòng Thương Xót

 
--------------------------------
Videoclip Công tác Bác Ái
Nhóm Thiện Nguyện "Tín Thác"

Quà Xuân đến với Hội khiếm thị
GP.Xuân Lộc - T.Đồng Nai1Công tác Bác Ái cho GP.Qui Nhơn  

1
Xuân yêu thương ở Bãi rác Đông Thạnh

1
Xuân yêu thương ở Mái ấm Tân Đông

1
Xuân yêu thương ở Mái ấm Cầu Dừa


1Quà Giáng Sinh đến vùng sâu
làng Sóc Hai Ba nhỏ (ngày 14.12.2014)1Quà Giáng Sinh đến nơi rừng Cao su
làng Sóc Hai Ba lớn (ngày 14.12.2014)1Quà Giáng Sinh đến GX.Phước An
GP.Phú Cường (ngày 14.12.2014)1Quà Giáng Sinh đến GX.Lộc Quang
GP.Phú Cường (ngày 14.12.2014)1Quà Giáng Sinh đến bản làng
Sóc Chằng Hai (ngày 14.12.2014)


1Quà Giáng Sinh đến bản làng Bù Tam
GP.Phú Cường (ngày 14.12.2014)


1Mùa Vọng
Chia sẻ tình người
(ngày 7.12.2014)


1Mùa Vọng Yêu Thương
trên Vùng Cao Nguyên

(ngày 6.12.2014)


1Chuyến bác ái đến Gx.Xuân Linh
Giáo Phận Xuân Lộc
(30.11.2014)


1Chuyến thăm thôn K*nai
dân tộc Churu
(29/11/2014)

1Dựng nhà chòi cho người nghèo


1Công tác bác ái ngày 16.11.2014