Trang nhất » Chuyên mục » CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Mônica 27/08

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Mônica 27/08

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa nhật XXI TN A

Bài Chia Sẻ Chúa nhật XXI TN A

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Maria Nữ Vương

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Maria Nữ Vương

Lm. GiuseTrần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đinh Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XX TN

LM. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XX TN

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XX TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XX TN A

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XX TN A

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS


Các tin khác

 1Chúa Nhật XXII thường niên

 
1Chúa Nhật XXI thường niên

 
1Lễ kính Thánh MONICA

 
1Chúa Nhật XX thường niên
Thánh lễ Tết Trung Thu 


1Thứ bảy tuần 19 thường niên

 
1Lễ Mừng Kính Đức Mẹ lên trời

 
1Chúa Nhật XIX thường niên

1Lễ Thánh Phêrô Giulianô Eymard
Tông đồ Thánh Thể


 
1Chúa Nhật XVIII thường niên

 
1Chúa Nhật XVII thường niên

Bìa tập san tháng 8/2014


Audio Tâm Thư nghe và  tải xuống