Trang nhất » Chuyên mục » CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Bài chia sẻ thứ tư tuần XVII TN

Bài chia sẻ thứ tư tuần XVII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XVII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XVII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XVII TN

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XVII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XVII TN

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XVII TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XVI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XVI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XVI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XVI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XVI TN

Lm.Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XVI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XVI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XVI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XVI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XVI TN

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XVI TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XVI ThườngNiên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XVI ThườngNiên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XV TN

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XV TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XV TN

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XV TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XV TN

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XV TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XV TN

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XV TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XV TN

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XV TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XV TN

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XV TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XV Thường Niên

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIV TN

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIV TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIV TN

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIV TN

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS


Các tin khác

 1Chúa Nhật XVII thường niên

 
1LỄ THÁNH GIO-KIM VÀ THÁNH AN-NA
song thân ĐỨC MARIA

 
1Chúa Nhật XVI thường niên

 
1Chúa Nhật XV thường niên

 
Chúa Nhật XV thường niên

 
1Chúa Nhật XIV thường niên

 
1Chầu Thánh Thể và Thánh lễ

 
Chúa Nhật XIV thường niên

 
1Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 
Bìa tập san tháng 7/2014


Audio Tâm Thư nghe và  tải xuống 

         


Sống Đức Tin "Lên cao - xuống thấp"
     1
tải xuống


Chầu Thánh Thể   1
"Thánh Thể - Bí tích Lòng Thương Xót"
tải xuống